top of page
Nieuwbouw Kapelaenstraat
BLOEMESTRAAT
Nieuwbouw Kapelaenstraat bro architecten

BOUWEN VAN 30 TOT 60 TAL SOCIALE WONINGEN

Gelet op het landschappelijke, dorpse karakter van de ruimtelijke context zetten we sterk in op een passende, leefbare korrelgrootte voor de nieuwe bebouwing en haar omgeving, binnen de krachtlijnen van het masterplan.

LANGGEVELBEBOUWING

De aanzienlijke lengteas wordt gevoelsmatig onderverdeeld in het beeld van de klassieke (tuin)straat, waar eigenheid en diversiteit hoog in het vaandel wordt gedragen. Variatie in al-dan-niet grondgebonden woonvormen en -groottes voedt immers de sociale mix.

Het volumetrische spel tussen hoog en laag, nuanceringen in materialisatie en het flirten met voorgevellijnen vertaalt zich enerzijds in een levendig ensemble op schaal van de bewoner en anderzijds biedt het optimale -interne en externe- ruimtelijke kwaliteiten. Het straatprofiel behoudt hierdoor eveneens haar luchtigheid, waardoor de korrel van het “dorp” eerder gelezen wordt dan de anonimeit van een “woonmachine”. De schaal tussen het publieke en het huiselijke; de semi-private tussenruimte vormt een fundamenteel onderdeel voor sociale duurzaamheid en de leefbaarheid van de “straat”. Meer-en- minder gedefiniëerde voortuinen scheppen een herkenbare woontypologie voor éénieder. Inkomdeuren worden afwisselend collectief gekoppeld of privatief voorzien. Sommigen krijgen een luifel, anderen een zitbank

Inplantingsplan-01_edited.png

De ambitie om ook de verbindende elementen maximaal groen-blauw te voorzien als tuinstraten is niet enkel positief op niveau van ecologie maar verbindt tevens de bewoners. We grijpen immers de kans om langsheen voorgevels ook (semi)-privatief groen te voorzien. Gelijktijdig worden collectieve initiatieven aangemoedigd: de groene randen van gelijkaardige sites worden klassiek eerder hard afgesloten. Collectieve initiatieven voor volks- en pluktuinen en zelfs dierenweides zouden ook op macroschaal de overgangsdynamiek kunnen verzachten, terwijl ze zowel op socio-economisch als ecologisch vlak kunnen ontspinnen tot een interessante onderlinge coöperatieve in de wijk en zelfs daarbuiten.

bottom of page