top of page

URBAN
CITY

woonproject bro architecten
woonproject De Heern
BOUWEN VAN 81 APPARTEMENTEN EN COMMERCIELE RUIMTES
iov POLO Architects

Twee rijwoningen en een zonevreemd agrarisch perceel op de rand van het dorpsweefsel langs de Ring van Herentals hadden hun functie verloren. De kans werd aangegrepen om deze ‘verloren’ ruimte te transformeren naar een groene en levendige woonomgeving. Er wordt hier bewust gestreefd naar een vorm van ‘land-stedelijkheid’ waarbij kwaliteiten van compactheid worden gekoppeld aan die van wonen nabij een open groenlandschap.

woonproject bro architecten
LIH_Inplantingsplan.png

NIEUWE VORM VAN STEDELIJKHEID

Vlaanderen kenmerkt zich als een versnipperd landschap. Steden en dorpen, steenwegen en lintbebouwing hebben zich als een mozaïek in het landschap neergelegd. Open ruimte wordt schaars, waardevolle natuur wordt stilaan opgepeuzeld. Ruimtelijke spreiding betekent bovendien een hoge kost door mobiliteitsproblemen, energiekosten, postbedeling, afvalophaling, verlichting en andere nutsvoorzieningen. Stilaan groeit het besef dat de Vlaming anders moet gaan wonen. Dichter bij elkaar om zo efficiënter om te springen met de schaarse ruimte die Vlaanderen ons nog biedt. Van ontwerpers wordt verwacht om een nieuwe vorm van stedelijkheid te creëren, vaak op minder evidente ontwikkelingslocaties.

 

KWALITATIEVE OPENBARE RUIMTE

Het klassieke en voorbijgestreefde Vlaamse verkavelingspatroon wordt afgelost door het concept van kwalitatieve verdichting. De evolutie van het weinig duurzame individuele wonen naar een collectieve en meer compacte variant biedt niet enkel antwoord op de schaarse ruimte, maar stelt ons ook in staat om fundamenteel in te zetten op een kwalitatieve openbare ruimte. Anders dan de zoveelste private toe-eigening van open ruimte, vormt de verweving van (fiets)paden en pleinen, van grasveld en bos een versterking voor de context van de ‘kleine’ stad Herentals.

bottom of page