top of page
scoutslokaal jobertus

In het gemeentepark van Brasschaat heeft de scoutsgroep Jobertus nood aan een nieuwe lokalen. De huidige lokalen zijn hopeloos verouderd en van bedenkelijke kwaliteit, waardoor een nieuwbouw de beste keuze bleek op termijn. Het ontwerp hanteert dezelfde principes als de huidige gebouwen: een éénlaags gebouw, waarbij elk lokaal directe toegang met de buitenomgeving heeft. De compositie en schakeling van de verschillende lokalen resulteert in een gebouw dat multifunctioneel inzetbaar is. Het gebouw functioneert niet enkel voor de wekelijkse scoutsactiviteiten in het weekend, maar evengoed voor zomerkampen, muziekrepetities, fuiven, jogalessen,... De variërende daklijn geeft bepaalde (aaneengeschakelde) ruimtes bijkomende vrije hoogte om ook met grote groepen aangenaam en ruim te vertoeven. Tevens geeft het de mogelijkheid om technieken te organiseren. De centrale luifel tussen de twee bouwdelen fungeert als uitnodigende inkom, maar evenzeer als een overdekte speelruimte bij minder weer of tijdens een avondactiviteit. Gezien de locatie in het bos en het type gebruiker is de materialiteit van de gevel sober. De plint wordt opgetrokken uit zware duurzame materialen, waarboven een houten gevelbekleding het gebouw laat “blenden” in de omgeving.

scoutslokaal bro architecten
scoutslokaal bro architecten
inplanting.png
IMG_1858.jpg
JOB_N+0.png
bottom of page